Jarosław FRANCZUK Kandydat do Sejmu RP w okręgu 35

Blisko ludzkich spraw

 
Program

Moja wizja Polski

 • Rozwój Polski wschodniej
 • Możliwość zabudowy przy linii brzegowej
 • Przekazanie majątku ANR do samorządów
 • Świadczenia socjalne dla strażaków z OSP
 • ZUS mniejszy o 50% dla małych przedsiębiorstw
 • Odnawialne źródła energii w każdym domu
 • Inwestycja 150 mld zł w polską wieś
 • 100 mld zł na budowę dróg
 • Płaca minimalna 1 900 zł
 • Bezpłatne leki dla seniorów
 • Stanowcze NIE dla prywatyzacji polskich lasów

 
O mnie

Dlaczego warto na mnie głosować

 • Wykształcenie

  Wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończone studia podyplomowe w zakresie pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Posiada tytuł „Eksperta w dziedzinie funduszy strukturalnych".

 • Pełnione funkcje

  Od początku związany z samorządami – początkowo z Miastem Ełk, później przez dwie kadencje wicestarosta ełcki. Od 9 lat sekretarz gminy Stare Juchy w powiecie ełckim.

  Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Ełku, Prezes Lokalnej Grupy Działania „Lider w EGO".

 • Sukcesy

  Pracując w Starostwie Powiatowym w Ełku doprowadził między innymi do nowatorskiego przekształcenia usług w zakresie ochrony zdrowia i przeniesienia szpitala do nowej siedziby na Barankach.

  Gmina Stare Juchy stała się liderem w pozyskiwaniu środków unijnych — znalazła się na 58 miejscu w kraju w ilości pozyskanych środków na głowę mieszkańca wśród gmin wiejskich (na 1566 istniejących).

  Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO", która obejmuje trzy powiaty: ełcki, olecki i gołdapski, umożliwiła skorzystanie przez samorządy, stowarzyszenia, osoby fizyczne z ponad 12 milionów złotych dotacji. Obecnie opracowuje strategię, która przyniesie ponad 14 milionów złotych na obszary wiejskie. Środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na tworzenie miejsc pracy i dofinansowanie dla nowych firm.

 • Nagrody i odznaczenia

  Posiada odznaczenia: Zasłużony dla turystyki, Za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej.

  W 2015 roku otrzymał nagrodę „Ełcki Bocian" za szczególny wkład w rozwój powiatu ełckiego.